ARSAL - Proccessing of Artemia

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

 

Chúng tôi tìm kiếm chất lượng Cao và chi phí hiệu quả Tôm kết thúc khi chúng tôi tìm thấy Arsal là đối tác của chúng tôi cho các thị Trường Ấn độ. Kể từ khi 2019 chúng tôi đang tìm nguồn các Tôm từ Siberia, và kết quả rất đáng khích lệ. Chúng tôi có một trung Bình 85% tỷ lệ nở. Chúng tôi rất biết ơn cho toàn bộ Arsal Đội của họ đổi mới và cam kết . Trong ngắn hạn, chúng ta không được giao dịch Tôm nhưng Tin tưởng. Chúc mừng và tất cả các tốt Nhất để Arsal Nhóm.

Dhiraj
Vàng Biển Thu Hoạch
Ấn độ
Vahid Arsalani
Tổng giám Đốc VAR Nuôi Co.