ARSAL - Proccessing of Artemia
Giai ĐOẠN 5

TƯƠI RỬA

Trước khi khô Tôm u nang đó đã trôi qua nhiệt độ kích hoạt, chúng ta rửa sạch họ, với nước ngọt từ còn lại các tạp chất và muối. Trong những năm của thực tế, chúng tôi đã học được cách làm việc này nhanh chóng và không mất chất. Ở lại lâu dài của nang trong nước ngọt có hại cho họ, vậy quá trình rửa nhất thiết phải không mất hơn 5 phút.

Learn more

Ở giai đoạn này, quá trình phải được giám sát bởi một nhân viên phòng thí nghiệm. Ông lấy mẫu và kiểm tra những nang cho tạp chất. Sau khi rửa, chúng tôi quay các sản phẩm trong máy ly tâm và di chuyển nó đến khu vực khô của cửa hàng.